Județul Ilfov – Consiliul Județean anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru UAT-urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov. Informații suplimentare și documentația aferentă proiectului de act normativ pot fi consultate pe pagina de internet a instituției, la adresa

    https://www.cjilfov.ro/transparenta/anunturi-de-intentie-elaborare-proiecte-de-hotarari/

    și la sediul instituției din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București.

    Comentariile sunt închise.