Autor: Cristian Iovitu

Județul Ilfov-Consiliul Județean anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Județului Ilfov alocate pentru activități nonprofit.
Informații suplimentare și documentația aferentă proiectului de act normativ pot fi consultate, începând cu data de 29.03.2024, pe pagina de internet a instituției, la adresa https://www.cjilfov.ro/transparenta/anunturi-de-intentie-elaborare-proiecte-de-hotarari/ și la sediu instituției din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București.

Citeste Mai Mult

Județul Ilfov-Consiliul Județean anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.45/1999 privind însușirea bunurilor care fac parte din domeniul public al județului. Informații suplimentare și documentația aferentă proiectului de act normativ pot fi consultate pe pagina de internet a instituției, la adresa https://www.cjilfov.ro/transparenta/anunturi-de-intentie-elaborare-proiecte-de-hotarari/ și la sediu instituției din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București.

Citeste Mai Mult

Județul Ilfov-Consiliul Județean anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism și a reglementărilor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism. Informații suplimentare și documentația aferentă proiectului de act normativ pot fi consultate pe pagina de internet a instituției,

Citeste Mai Mult