Primarul comunei Snagov, Anghel Mihai, a anunţat că a fost încheiat protocolul pentru proiectulul: „Ilfov zâmbește”, pentru anul 2023.

“Proiectul are ca scop acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 3.000 lei, persoanelor cu vârsta peste cea standard de pensionare, care locuiesc în județul Ilfov, pentru a beneficia de servicii stomatologice, în scopul promovării sănătăţii şi a stării de bine și adoptării unui stil de viaţă sănătos prin cultivarea respectului faţă de viaţa personală și sănătatea proprie”, a spus Anghel Mihai.

Condițiile necesare pentru acordarea sprijinului financiar sunt:

1.Solicitantul să aibă domiciliul/reședință stabilit/ă pe raza localității din județul Ilfov la care depune cererea;

2.Să dețină un cupon de pensie care să ateste pensia în cuantum maxim de 1200 lei;

3.Să nu beneficieze de ajutorul social prevăzut de art.5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

4.Să se încadreze în numărul de 12 cereri aprobate pentru acordare sprijin financiar la nivelul UAT-ului de la domiciliul/reședința solicitantului;

5.Să nu fi beneficiat în ultimele 12 luni de sprijin financiar pentru servicii similare celor care fac obiectul prezentului protocol.

Ultima dată de depunere a cererilor este 8 decembrie 2023, pentru a putea beneficia de acest ajutor.

Valoarea sprijinului financiar este de 3000 lei pentru fiecare persoană cu vârsta peste cea standard de pensionare, care îndeplinește criteriile de la punctul 1.2.

Actele necesare pentru acordarea sprijinului financiar vor fi depuse la Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Comunei SNAGOV.

Solicitantul, pentru obținerea sprijinul financiar, va depune la unitatea administrativ teritorială de la domiciliul acestuia următoarele documente:

1.Cerere completată și semnată, conform modelului anexat.

2.Dovada domiciliului/reședinței stabilit/e pe raza localității din județul Ilfov la care depune cererea;

3.Copia cuponului de pensie din luna curentă/anterioară depunerii cererii, care să ateste pensia în cuantum maxim de 1200 lei;

4.Documente medicale care să ateste necesitatea efectuării unei lucrări dentare sau necesitatea unei proteze dentare;

5.Declarație pe proprie răspundere cu privire la alegerea cabinetului din lista (anexata) pusă la dispoziție de către comisia de acordare a sprijinului financiar.

Comentariile sunt închise.