Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a postat, recent, pe Facebook, un mesaj în care face un scurt bilanţ al investiţiilor în educaţie, realizate în anul 2022.

  „Copiii trebuie să învețe în condiții bune. Și e de datoria noastră, a autorităților, să le asigurăm educație de calitate.

  În 2022, Consiliul Județean Ilfov a aprobat:

  – construirea a cinci grădinițe noi în localitățile Găneasa, Bragadiru, Ștefăneștii de Jos, Gruiu, Periș;

  – modernizarea a două grădinițe în localitățile Tunari și Cernica;

  – construirea a patru săli de sport în localitățile Domnești, Petrăchioaia, Nuci și Moara Vlăsiei;

  – construirea a două școli noi în localitățile Clinceni și Găneasa;

   – reabilitarea unei școli în localitatea Glina;

  – amenajarea a două centre pentru spectacole și activități școlare în localitățile Nuci și Cornetu.”, a declarat Hubert Thuma.

  De asemenea, reprezentanţii CJ Ilfov au transmis şi un comunicat de presă pe acest subiect, pe care îl redăm integral:

  “Consiliul Județean Ilfov crede în viitorul copiilor ilfoveni, iar educația și asigurarea accesului elevilor la un sistem de învățământ de calitate reprezintă o prioritate permanentă.
  Ferm convinși de necesitatea îmbunătățirii calității educației, a accesului la educație și, în special, a educației primare la copii, pe parcursul anului 2022, Consiliul Județean Ilfov a rămas implicat și a continuat să sprijine derularea proiectelor de investiții destinate construirii, reabilitării, modernizării sau extinderii mai multor școli și grădinițe din Ilfov, astfel:Grădinițe
  ● În comuna Găneasa, este în curs de derulare contractul de asociere în vederea înființării unei grădinițe cu program prelungit. Contribuția Consiliului Județean Ilfov: 8.240.899,35 lei;
  ● În orașul Bragadiru, cartierul Independenței, construim o nouă grădiniță, obiectiv pentru care Consiliul Județean Ilfov a alocat suma de 9.592.565,40 lei;
  ● În comuna Ștefăneștii de Jos, este în curs de derulare contractul de asociere în vederea edificării unei grădinițe cu program prelungit. Contribuția Consiliului Județean Ilfov: 12.850.521,54 lei;
  ● În comuna Tunari, va fi amenajat exteriorul grădiniței din cartierul Tineretului, prin alocarea sumei de 505.444,26 lei de către Consiliul Județean Ilfov;
  ● Comuna Petrăchioaia va beneficia de o nouă sală de sport, contribuția Consiliului Județean Ilfov la atingerea acestui obiectiv fiind de 10.389.530,21 lei;
  – În comuna Cernica, îmbunătățim infrastructura educațională prin extinderea și modernizarea unei grădinițe din satul Tânganu. Suma alocată de Consiliul Județean Ilfov: 6.234.023,93 lei;
  ● În comuna Gruiu, continuă renovările școlilor și înființarea unei grădinițe cu program prelungit. Contribuția Consiliului Județean Ilfov: 1.500.000 lei;
  ● Comuna Periș va beneficia de asemenea de o grădiniță nouă, obiectiv cu privire la care contribuția Consiliului Județean Ilfov este de 2.352.280,77 lei;
  Școli

  ● În comuna Clinceni, este în curs de derulare contractul de asociere în vederea construirii unei școli primare cu 10 săli de clasă, obiectiv la care contribuția Consiliului Județean Ilfov este de 8.925.094,54 lei;
  ● În comuna Nuci, două obiective sunt în fază de construire: o sală multifuncțională, cu o contribuție a Consiliului Județean Ilfov de 1.980.000 lei și o sală de sport, cu suma alocată de 1.145.339,85 lei;
  ● Comuna Cornetu va beneficia de un centru școlar multifuncțional în baza unui contract în derulare, la care Consiliul Județean Ilfov contribuie cu suma de 20.474.867,38 lei;
  ● În comuna Domnești, este în curs de derulare contractul de asociere în vederea construirii unei săli de sport școlare, efectuarea de reparații și reconformarea unei clădiri adiacente școlii, obiectiv la care contribuția Consiliului Județean Ilfov este de 3.744.809 lei;
  ● În comuna Găneasa vor fi în curând finalizate lucrările de construcție a școlii cu clasele I-VIII din satul Șindrilița. Suma alocată de Consiliul Județean Ilfov: 2.340.000 lei;
  ● În comuna Glina, elevii vor beneficia de reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1. Contribuția Consiliului Județean Ilfov: 4.931.950,95 lei;
  ● Comuna Moara Vlăsiei, în curând, va beneficia de o sală de sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, obiectiv la care contribuția Consiliului Județean Ilfov este de 2.500.000 lei. 

  În 2022, în cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și alți parteneri, Consiliul Județean Ilfov a promovat implementarea de proiecte educative, cu numeroase beneficii pentru elevii ilfoveni:
  ● Proiectul „Depozitul de carte școlară” desfășurat la Școala Gimnazială nr. 3 Bălăceanca, prin punerea la dispoziția unității de învățământ de sisteme modulare destinate deservirii depozitului de carte școlară și funcționării bibliotecii școlii;
  ● Proiectul-pilot privind orientarea și consilierea vocațională pentru elevii din clasele a VII-a și a VIII-a din școlile generale de pe raza județului Ilfov, prin intermediul căruia aproximativ o mie de elevi au beneficiat de consiliere vocațională, pentru ca alegerea traseului școlar/profesional, în acord cu particularitățile personale, să devină mai facilă;
  ● Proiectul ,,Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București-Ilfov”, obiect al protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Consiliul General al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar Ilfov, inițiat cu scopul de a crește performanța în pregătirea resursei umane calificate la nivelul Regiunii București-Ilfov și satisfacerea nevoii de muncitori calificați în acord cu solicitările de pe piața muncii.
  ● Campania de informare privind risipa alimentară ,,Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”, desfășurată și în școli, printre alte puncte cheie din județ, prin intermediul căreia Consiliul Județean Ilfov a dorit să aducă în atenție efectele negative ale risipei alimentare, de natură socială, etică și asupra mediului înconjurător;
  ● Proiectul-pilot ,,Șanse egale de educație”, prin care elevilor de clasă pregătitoare și I-IV de la unitățile școlare din localitățile Găneasa, Vidra, Jilava și Tunari le-au fost acordate 1.264 de ghiozdane, cărți și rechizite, cu scopul reducerii abandonului școlar în învățământul de stat primar;
  ● Proiectul „Ora de relaxare, ora cu animale – învățăm de la animale mici cum să fim oameni mari”, un proiect unic în țară la nivelul instituțiilor publice, desfășurat în școli ilfovene, care are ca scop organizarea unor ateliere de creație ce au în vedere educația privind bunăstarea animalelor, responsabilizarea față de acestea și prevenirea abandonului.
  ● Programul pilot ,,Ilfov împreună: Educația schimbă vieți”, implementat încă din anul 2021, al cărui obiectiv principal a fost facilitarea accesului la finanțare suplimentară a unităților de învățământ profesional și tehnic/dual, pentru creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de acestea, prin asigurarea unor stimulente financiare suplimentare pentru susținerea procesului educațional, destinate asigurării participării active a elevilor. Programul a creat cadrul necesar acordării unor burse lunare suplimentare în valoare de 100 lei/elev, tuturor elevilor din învățământul profesional/tehnic/dual din județul Ilfov. În anul școlar 2021-2022 au fost acordate burse lunare în valoare de peste 439.000 lei, pentru un număr de 736 de elevi. Pentru anul școlar 2022-2023 se înregistrează un număr total de 889 de elevi care vor beneficia de burse în cadrul Programului ,,Ilfov împreună: Educația schimbă vieți”, suma alocată de Consiliul Județean Ilfov fiind de 711.200 lei.
  ● Ateliere de educație financiară organizate în cadrul programului ,,Școala de bani”, conceput cu scopul de a crește nivelul de educație financiară al elevilor și facilitarea accesului acestora la informații utile, practice și actuale, care să îi ajute să înțeleagă concepte financiare specifice, cum ar fi: valoarea banilor, utilitatea unui card bancar, importanța economiilor sau diferența dintre nevoi și dorințe, pentru a putea învăța mai ușor cum să devină independenți financiar. Sesiunile de prezentare au fost organizate la inițiativa Consiliului Județean Ilfov, în nouă unități de învățământ, cu participarea unui număr total de 248 elevi de ciclu gimnazial și liceal.

  Amintim și de următoarele programe guvernamentale derulate pe teritoriul județului Ilfov, primul destinat distribuirii de fructe, legume și produse lactate și implementării de măsuri educative cu privire la combaterea risipei alimentare și cel de-al doilea, având obiectivul de a preveni abandonul școlar generat de condiții economice sau geografice defavorabile:
  ● ,,Programul pentru școli al României, aferent anului școlar 2022-2023”, față de care Consiliul Județean Ilfov și-a asumat responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative corespunzătoare.
  ● ,,Masă caldă în școli”, prin care 4.000 de copii ilfoveni din comunele Găneasa, Glina, Vidra, Nuci, Ștefăneștii de Jos și Vidra primesc, în fiecare zi de școală, principala masă a zilei.

  Suntem și vom rămâne alături de copiii și profesorii care au nevoie de o infrastructură școlară modernă, pentru a asigura echitatea în participarea generațiilor viitoare la educație, pentru a sprijini tinerii în valorificarea propriului potențial și pentru a le oferi acestora perspective educaționale cât mai bune#.

  Comentariile sunt închise.