Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor(ANSVSA) anunţă că a desfăşurat, în luna noiembrie, peste 10.400 de controale la operatorii din industria alimentară, care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice.

  ANSVSA precizează că a dat 182 de amenzi în valoare de aproape 1,2 milioane de lei.

  „Acțiunile de verficare efectuate la nivel național pe baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2022 au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP)”, transmite ANSVSA.

  Conform sursei citate, în urma controalelor efectuate, au fost constatate o serie de nereguli, dintre care:

  – neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice de producție, lipsa vestiarului și a grupului sanitar pentru angajați, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar;

  – neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor;

  – neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

  – neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător, produse alimentare cu modificări organoleptice, termen de expunere depășit);

  – neconformități privind personalul muncitor (neîntocmirea fișelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, neatestarea stării de sănătate a personalului);

  – alte tipuri de neconformități: desfășurarea de activități neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor , neanunțarea începerii activității profesionale specifice, utilizarea unui mijloc de transport neînregistrat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

  Comentariile sunt închise.