Județul Ilfov-Consiliul Județean anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Județului Ilfov alocate pentru activități nonprofit.

    Informații suplimentare și documentația aferentă proiectului de act normativ pot fi consultate, începând cu data de 29.03.2024, pe pagina de internet a instituției, la adresa https://www.cjilfov.ro/transparenta/anunturi-de-intentie-elaborare-proiecte-de-hotarari/ și la sediu instituției din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București.

    Comentariile sunt închise.