Județul Ilfov-Consiliul Județean anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 246/2022 privind aprobarea actualizării „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020 – 2030”.

    Informații suplimentare și documentația aferentă proiectului de act normativ pot fi consultate pe pagina de internet a instituției, la adresa https://www.cjilfov.ro/transparenta/anunturi-de-intentie-elaborare-proiecte-de-hotarari/ și la sediu instituției din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București.

    Comentariile sunt închise.