Primăria Snagov a lansat pe 6 decembrie procesul de consultare a publicului, în cadrul lucrărilor de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al comunei. “Până la data de 3 ianuarie 2024, cetățenii, oamenii de afaceri, mediul ONG sunt invitați, în număr cât mai mare să comunice problemele comunei, nevoile și așteptările cu privire la direcțiile de dezvoltare ale Snagovului, prin completarea unui chestionar disponibil online, pe site-ul Primăriei sau accesând link-ul: https://forms.gle/8H3P6Yy7RuHRWpnc8 .Durata procesului de Consultare a publicului este de 4 săptămâni de la data lansării, iar Planul Urbanistic General care va fi actualizat cu consultarea comunității va fi valabil pentru următorii 10 ani”, a transmis primarul comunei Snagov, Anghel Mihai.

  Potrivit sursei citate, Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect esențial din cadrul programului de amenajare și dezvoltare teritorială al Primăriei comunei Snagov. Acesta cuprinde o analiză, reglementările și regulamentul local de urbanism în baza cărora sunt gândite și se desfășoară orice proiecte viitoare de dezvoltare.

  “Și, cum localitatea este într-o continuă evoluție, Planul Urbanistic General trebuie actualizat sau, după caz, realizat, la fiecare 10 ani.

  În procesul de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei, una dintre etapele importante o reprezintă Elaborarea studiilor de fundamentare în cadrul cărora sunt realizate o serie de analize ce vor sta la baza actualizării. Una dintre acestea este și analiza socio-demografică ce cuprinde inclusiv modul în care cetățenii resimt și trăiesc problemele Snagovului, astfel încât propunerile de actualizare a Planului Urbanistic General să servească, în mod autentic, dezvoltării localității”, mai spune primarul Anghel Mihai.

  Noul PUG Snagov va fi complet digitalizat, în format geospațial – GIS.

  Elementul de noutate absolută este că forma actualizată a PUG Snagov va fi una complet digitalizată, în format geospațial (GIS – Sistem Informațional Geografic) și va permite culegerea, gestionarea și analizarea datelor din hartă, în timp real, atât pentru cetățeni, oameni de afaceri, ONG, cât și pentru personalul din Primărie.

  “Lucrările de actualizare a PUG Snagov, incluzând și realizarea aplicațiilor web-GIS, cuprind 5 etape.

  Etapa I – Sistemul informatic GIS pentru urbanism

  Etapa II – Elaborarea studiilor de fundamentare

  Etapa III – Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate

  Etapa IV – Elaborarea formei preliminare a documentației de urbanism

  Etapa V – Obținerea de avize și/sau acorduri, redactarea finală a documentației de urbanism – cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri

  Pentru ca actualizarea Planului Urbanistic General al Snagovului să reflecte cât mai bine nevoile și viziunea tuturor factorilor interesați, Primăria Snagov invită cetățenii să participe, în număr cât mai mare, la CONSULTAREA PUBLICĂ.

  Locuitorii, investitorii, mediul ONG sunt așteptați să comunice problemele, nevoile și viziunea asupra comunei, prin completarea chestionarului online, pe site-ul Primăriei”, a subliniat primarul comunei Snagov.

  Chestionarul va putea fi accesat până la data de 3 ianuarie 2024 și poate fi completat online accesând link-ul: https://forms.gle/8H3P6Yy7RuHRWpnc8

  Comentariile sunt închise.