Județul Ilfov-Consiliul Județean anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind menținerea nivelului taxelor și tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.230/20.21.2021, pentru anul fiscal 2023.

    Informațiile suplimentare și documentația aferentă proiectului de act normativ pot fi consultate pe pagina de internet a instituției, la adresa https://www.cjilfov.ro/transparenta/anunturi-de-intentie-elaborare-proiecte-de-hotarari/ și la sediu instituției din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București.

    Comentariile sunt închise.